Closed

verwijderen van schrijfbeveiliging

hoe kan ik de schrijfbeveiliging van een map verwijderen, om de naam van een map (default te wijzigen in backup default) moet ik de schrijfbeveiliging verwijderen, kan iemand mij vertellen hoe dat moet??
2 answers Last reply
More about verwijderen van schrijfbeveiliging
  1. Klik op map. ga naar eigenschappen. klik op tabblad "algemeen". verwijder aangevinkt, dan van kracht wordt.
  2. Please use English on this forum.

    Use Google translate, and repost your question.
Ask a new question

Read More

Windows 7