ttdpatch alfa 51 error

Archived from groups: alt.games.microprose.transport-tyc (More info?)

As of alfa 51, I get following error when starting the game:

Abnormal program termination: Memory protection fault
CD:EIP = 000Fh:00EC6F1h

There is no crash log.
The system is an old 350 MHz Pentium II, Win98SE, DOS version. It has
worked fine until now.

Here's my configuration file:

// `abandonedroads' (-YA) makes roads lose their owner if they aren't used
for a period of time, so you can remove unused roads if they're in the way.
You also get the ownership of unowned roads if your vehicles use them. In
mode 0, all roads lose their owners, in mode 1, roads near towns are taken
over by the towns if their aren't used for a while, in mode 2 they're taken
over instantly.
abandonedroads 0

// `aiboost' (-A) verhoogt de AI-recursie met deze waarde.
aiboost 0

// `aibuildairchance' (geen opdrachtregelschakeloptie) the chance that the
ai will build a air-route when it wants to build a new route. Range
0..65535, 0=0%, 65535=100%. Default 5041.
aibuildairchance 5041

// `aibuildrailchance' (geen opdrachtregelschakeloptie) the chance that the
ai will build a rail-route when it wants to build a new route. Range
0..65535, 0=0%, 65535=100%. Default 30246.
aibuildrailchance 30246

// `aibuildrvchance' (geen opdrachtregelschakeloptie) the chance that the
ai will build a rv-route when it wants to build a new route. Range
0..65535, 0=0%, 65535=100%. Default 20164.
aibuildrvchance 20164

// `aichoosechances' (geen opdrachtregelschakeloptie) specify which chances
to use when the ai decides what to build next (chance of building a ship
route is 1-railchance-rvchance-airchance).
aichoosechances off

// `autorenew' (-Xa) vervangt voertuigen automatisch dit aantal maanden
nadat ze `zeer oud' worden. Bereik -128 - +127, standaard is -6.
autorenew -6

// `bribe' (-Xb) voegt de optie `bribe' (omkopen) toe aan stadsmenu's.
bribe on

// `bridgespeedlimits' (-XX) wijzigt de snelheidslimieten op buisbruggen
voor monorail en maglev in het opgegeven percentage van de hoogste maximum
loc-snelheid in de klasse. Bereik 25 - 250. Standaard 90.
bridgespeedlimits 90

// `buildoncoasts' (-YC) maakt het mogelijk om op kusten en rivieroevers te
bouwen, zonder eerst de plek op te hoeven blazen.
buildoncoasts on

// `buildonslopes' (-Yb) maakt het mogelijk om sporen, wegen en stations te
bouwen op hellingen, door fundamenten te gebruiken zoals die door huizen
worden gebruikt.
buildonslopes on

// `buildwhilepaused' (-XB) enables all construction options even when the
game is paused.
buildwhilepaused on

// `canals' (-Xl) allows building canals and locks using the `buy land'
tool from the dock construction menu.
canals on

// `cdpath' (geen opdrachtregelschakeloptie) stelt het pad naar de cd in.
cdpath c:\ttdlx\cd

// 'cheatscost' (-Xo) maakt dat valsspelen met bordjes geld kost.
cheatscost on

// `curves' (-c) stelt snelheid in bochten in op normaal (0), sneller (1),
snelst (2) of realistisch (3). E‚n cijfer voor trein, monorail, maglev en
wegvoertuigen elk. Standaard 0120.
curves 120

// `custombridgeheads' (-H) custom bridge heads.
custombridgeheads on

// `debtmax' (-L) maakt het mogelijk met 'Ctrl' alles te lenen of af te
lossen.
debtmax on

// Met `disasters' (-XD) kun je kiezen welke rampen er kunnen gebeuren.
Bitgecodeerde waarde, standaard is 255 (alle rampen).
disasters.zeppelincrash on // Allow zeppelin crash
disasters.smallufo on // Allow small UFO
disasters.refineryexplosion on // Allow refinery explosion
disasters.factoryexplosion on // Allow factory explosion
disasters.largeufo on // Allow large UFO
disasters.smallsubmarine on // Allow small submarine
disasters.largesubmarine on // Allow large submarine
disasters.coalminesubsidence on // Allow coal mine subsidence

// `diskmenu' (-Xm) voegt de optie `load' (laden) toe aan het schijfmenu,
en 'load game' (spel laden) of 'save game' (spel opslaan, gebruik hiervoor
Ctrl) aan de scenario-editor.
diskmenu on

// `electrifiedrailway' (-XE) verwijdert ‚‚n van de magnetische
spoorsystemen (Monorail of MagLev) en vervangt die door ge‰lektrificeerde
treinsporen.
electrifiedrailway on

// `enginespersist' (-P) zorgt dat voertuigen te koop blijven zolang je ze
gebruikt.
enginespersist on

// 'enhanceddifficultysettings' (-YD) makes it possible to select 'none'
for the number of industries in the difficulty settings.
enhanceddifficultysettings off

// `enhancegui' (-YG) verbetert de gebruikersinterface.
enhancegui on

// `errorpopuptime' (-YE) wijzigt de tijd dat rode foutmeldingen op het
scherm blijven staan. Bereik 1 - 255 (in seconden), of 0 voor
verschrikkelijk lang. Standaard 10.
errorpopuptime 10

// Met `eternalgame' (-Xe) kun je eeuwig door blijven spelen, de datum
wordt niet teruggezet na 2070.
eternalgame on

// `experimentalfeatures' (-XF) schakelt de nieuwste experimentele opties
in.
experimentalfeatures off

// Met `extpresignals' (-Xw) kun je verschillende soorten (voor)seinen
instellen: normaal, voorsein, uitgangssein of gecombineerd sein. Je stelt
deze in met 'Ctrl'.
extpresignals on

// Met `extradynamite' (-D) kun je meer objecten opblazen met dynamiet.
extradynamite on

// Met `fastwagonsell' (-Yw) kun je sneller wagons verkopen met de
Ctrl-toets.
fastwagonsell on

// `feederservice' (-Xf) wijzigt de optie 'unload'. Een station dat anders
de lading zou accepteren laat die lading nu klaar staan voor een andere
service die de lading verder kan vervoeren.
feederservice off

// `fifoloading' (-YF) enable FIFO loading.
fifoloading off

// Met `forceautorenew' (-XA) gaan voertuigen naar het depot wanneer het
tijd is om vervangen te worden (zie `autorenew').
forceautorenew on

// `forcerebuildovl' (-Xr) zorgt ervoor dat TTDPatch elke keer dat je het
programma start een nieuw bestand TTDLOAD.OVL of TTDLOADW.OVL maakt.
forcerebuildovl off

// `freighttrains' (-Yf) multiplies the cargo carried by cargo trains with
the given factor, to simulate very long freight trains. This only affects
train acceleration, the trains do not actually transport more. Range
1..100. Default 5.
freighttrains off

// `fullloadany' (-F) laat een trein vertrekken zodra een van de producten
volledig geladen is.
fullloadany on

// `gamespeed' (-Yg) Makes the gamespeed changeable. This requires the
hotkeys patch. Press 'q' to speed up the game by a factor 2 (to a max of 8x
speed) and 'w' to slow it down. Parameter is the initial setting. Range
-3..3. Default 0.
gamespeed 0

// `generalfixes' (-g) verbetert een aantal kleine programmafouten.
generalfixes on

// Met `gotodepot' (-Xd) kunt u depots toevoegen aan de orders om
voertuigen naar garage, remise, hangar of dok te sturen.
gotodepot on

// `gradualloading' (-Xg) maakt dat voertuigen beetje bij beetje worden
geladen, wat realistischer oogt. (stelt ook automatisch de optie `loadtime'
in).
gradualloading on

// `higherbridges' (-Yh) allows building of higher bridges.
higherbridges on

// Met `keepsmallairport' (-k) blijven kleine vliegvelden ook later in het
spel beschikbaar.
keepsmallairport on

// `largertowns' (-XT) maakt dat ‚‚n van elke zoveel steden sneller en
groter kunnen groeien (waarbij bovendien `towngrowthlimit' selectief wordt
toegepast). Bereik 1 - 70. Standaard 4 (‚‚n op elke vier steden).
largertowns 4

// `largestations' (-l) maakt het mogelijk meer sporen of langere stations
te gebruiken.
largestations on

// `loadtime' (-q) gebruikt een ander laad-/uitlaadtijdenalgoritme.
loadtime on

// `locomotiongui' (-U) enable the new locomotion style gui.
locomotiongui.usenewgui on // Enable the new gui
locomotiongui.defaultnewgui off // Use the new gui by default (with this
disabled the new gui can be reached with ctrl, when enabled with ctrl the
old gui will be used)
locomotiongui.defaultstation off // Make the station build button open
the locomotion gui station tab.

// Met `longbridges' (-B) kun je langere bruggen bouwen (maximaal 127
vlakjes lang).
longbridges on

// `lostaircraft' (geen opdrachtregelschakeloptie) gives a warning about
lost aircraft after the given number of days. Range 5..1000. Default 90.
lostaircraft 90

// `lostrvs' (geen opdrachtregelschakeloptie) gives a warning about lost
road vehicles after the given number of days. Range 5..1000. Default 150.
lostrvs 150

// `lostships' (geen opdrachtregelschakeloptie) gives a warning about lost
ships after the given number of days. Range 5..1000. Default 400.
lostships 400

// `losttrains' (geen opdrachtregelschakeloptie) gives a warning about lost
trains after the given number of days. Range 5..1000. Default 150.
losttrains 150

// `lowmemory' (-Z) staat TTDPatch toe te draaien in 3,5 MB geheugen.
lowmemory off

// `mammothtrains' (-z) maakt mammoettreinen mogelijk met max. 126 wagons.
mammothtrains on

// `manualconvert' (-Ym) maakt het mogelijk handmatig spoortypen te
wijzigen door nieuw spoor over oud spoor heen te bouwen.
manualconvert on

// `maprefresh' (-YR) overrides the frequency TTD updates the map window.
Lower numbers mean faster refresh and more CPU usage. TTD's default is 64.
Range 1..255. Default 1.
maprefresh 1

// `miscmods' (-Yo) maakt het mogelijk om de werking van bepaalde andere
schakelopties te wijzigen, lees de documentatie voor meer info.
Bitgecodeerde waarde, standaard 0 (geen wijzigingen).
miscmods off

// Met `moreairports' (-J) kun je meer dan twee luchthavens per stad
bouwen.
moreairports on

// `moreanimation' (geen opdrachtregelschakeloptie) allows increasing the
number of tiles that can be animated. TTD's default is 256. Range
256..65535. Default 4096.
moreanimation 4096

// Met `morebuildoptions' (-YB) krijg je meer mogelijkheden bij bouwen.
Bitgecodeerde waarde, bereik 0 - 2147483647. Standaard 15.
morebuildoptions.ctunnel on // allow crossing tunnels
morebuildoptions.oilrefinery on // allow oil refinery everywhere
morebuildoptions.moreindustries on // allow more than one industry of the
same type
morebuildoptions.removeobjects on // allow removing statues, lighthouses
and transmitters
morebuildoptions.removeindustry off // allow removing industries
morebuildoptions.closeindustries off // allow same industries to be very
close to each other

// Met `morecurrencies' (-XC) worden meer valuta mogelijk, waaronder de
Euro. Parameter: 0 - valutasymbool op standaardpositie; 1 - valutasymbool
voor bedrag; 2 - valutasymbool achter bedrag. Tel hierbij 4 op om de Euro
uit te schakelen.
morecurrencies 0

// Nieuwe sneltoetsen krijg je met `morehotkeys' (-YH).
morehotkeys on

// `moreindustriesperclimate' (-YI) enables more industries in climates,
currently only paperindustries for temperate.
moreindustriesperclimate on

// `morenews' (-N) genereert (kranten-)berichten voor meer gebeurtenissen,
zie de documentatie voor nadere informatie.
morenews on

// `moresteam' (-YM) shows more (or fewer) steam plumes. Parameter has two
digits, first for length of steam plume, second for frequency, with 2 being
TTD's default. Adding/subtracting one doubles/halves the length or
frequency. Range 00..55. Default 23.
moresteam 23

// Met `moretownstats' (-Yt) worden er meer statistieken weergegeven in
stadsinformatievensters.
moretownstats on

// `morevehicles' (-x) verhoogt het maximum aantal voertuigen naar
waarde*850. Bereik 1 - 40, standaard is 1.
morevehicles 4

// `morewindows' (-YW) allows more windows to be open on the screen. TTD's
default is 10, but 3 slots are always occupied (main toolbar, main view,
status bar), so the actual maximum count is 7. Drop-down menus and news
messages count as windows as well. Range 11..255. Default 20.
morewindows 20

// `mountains' (-m) stelt snelheid op hellingen in op normaal (0), sneller
(1), snelst (2) of realistisch (3). E‚n cijfer voor trein, monorail, maglev
en wegvoertuigen elk. Standaard 0120.
mountains 120

// `mousewheel' (-Yl) enables using the mouse wheel in the Windows version.
0 means original zooming with wheel (center stays), 1 means OpenTTD-style
zooming (point under mouse cursor stays if possible). Add 2 to enable
'safe' zooming (two rollings trigger zoom). Add 4 for legacy wheel support
(needed for some drivers and Win95). Range 0..2147483647. Default 5.
mousewheel.cursorzoom on // Zoom at cursor location instead of screen
center
mousewheel.safezoom off // Zoom only after rolling wheel two notches
mousewheel.legacy on // Enable support for older (legacy) operating
systems and drivers (not normally needed)

// `moveerrorpopup' (-E) maakt dat alle rode foutmeldingen rechtsboven op
het scherm worden weergegeven.
moveerrorpopup on

// Met `multihead' (-M) kun je een trein meerdere locs geven. Extra locs
koop je met 'Ctrl'. Als parameter geef je de max. extra snelheid die de
extra locs opleveren, als percentage van 0 - 100, standaard is 35%.
multihead 0

// `networktimeout' (geen opdrachtregelschakeloptie) disconnects a network
game if there is no response for the given number of seconds. Range
2..240. Default 10.
networktimeout 10

// `newagerating' (-Ya) maakt de stationsbeoordelingen toleranter voor
oudere voertuigen. Voertuigen mogen nu 21 jaar oud zijn in plaats van 3.
newagerating on

// `newbridges' (-Yd) enables new graphics for bridges.
newbridges on

// `newcargodistribution' (geen opdrachtregelschakeloptie) enhanced cargo
distribution.
newcargodistribution on

// `newhouses' (-Xh) activates new town building types with new graphics.
newhouses on

// `newindustries' (geen opdrachtregelschakeloptie) enables support for new
industry types.
newindustries on

// `newperformance' (-Xp) applies a more reasonable performance calculation
regarding vehicle profits.
newperformance on

// `newplanes' (-XP) activeert nieuwe vliegtuigmodellen.
newplanes on

// `newrvcrash' (-Yr) wijzigt wat er gebeurt bij trein-/voertuigbotsingen.
Met 1 gaat de trein kapot na de botsing. Met 2 worden botsingen onmogelijk.
Standaard: type 1.
newrvcrash 1

// `newrvs' (-XR) activeert nieuwe wegvoertuigmodellen.
newrvs on

// `newships' (-S) geeft meer en andere schepen.
newships on

// `newshistory' (-XH) enables collecting and displaying of news history.
newshistory on

// `newspapercolour' (-XN) changes newspapers to colour in the given year.
Range 1920..2070. Default 2000.
newspapercolour 2000

// `newstations' (-Yn) enables new station graphics.
newstations on

// `newtownnames' (-YN) allows adding new town name styles for random games
via new grf files.
newtownnames on

// `newtrains' (-T) activeert nieuwe treinmodellen.
newtrains on

// `noinflation' (-I) zet alle inflatie uit, zowel voor uitgaven als
inkomsten.
noinflation on

// `nonstop' (-n): de "Non-stop"-optie werkt anders.
nonstop on

// `officefood' (-O) zorgt dat kantoorflats voedsel accepteren (tropische
en arctische scenario's).
officefood on

// `pathbasedsignalling' (-XI) enables path based signalling. Before
enabling it PLEASE read the manual, this feature is somewhat difficult to
use correctly.
pathbasedsignalling off

// `planecrashcontrol' (-Xc) maakt het mogelijk te bepalen wanneer
vliegtuigen kunnen neerstorten. Bitgecodeerde waarde, standaard is 1.
planecrashcontrol.normdis on // normal plane crashes off if disasters off
planecrashcontrol.jetsdis off // crashes of jets on small airports off if
disasters off
planecrashcontrol.normbrdown off // normal plane crashes only for broken
down planes, rate * 4
planecrashcontrol.jetssamerate off // same rate for jets on small
airports and normal crashes
planecrashcontrol.normoff off // normal plane crashes off
planecrashcontrol.jetsoff off // jets on small airport crashes off

// `planes' (-p) verhoogt het maximum aantal vliegtuigen. Bereik 1 - 240,
standaard is 240.
planes 240

// `planespeed' (-YP) zorgt ervoor dat vliegtuigen vliegen met de snelheid
die aangegeven wordt, en niet een kwart daarvan; bovendien vliegen
vliegtuigen op 5/8 van de gewone snelheid als ze panne hebben.
planespeed off

// Met `plantmanytrees' (-Yp) kun je meer dan ‚‚n boom op ‚‚n plek planten;
met Ctrl kun je een cirkelvormig gebied volplanten.
plantmanytrees.morethanonepersquare on // Allow planting more than one
tree per square
plantmanytrees.rectangular on // Enable planting over a rectangular area
with 'Ctrl'
plantmanytrees.morethanonerectangular off // More than one tree on a
square in the rectangular planting mode

// `presignals' (-w) maakt 'voorseinen' mogelijk waarmee stations
effici‰nter gemaakt kunnen worden.
presignals on

// `resolutionheight' (geen opdrachtregelschakeloptie) enables and sets the
height of the resolution patch.
resolutionheight off

// `resolutionwidth' (geen opdrachtregelschakeloptie) enables and sets the
width of the resolution patch.
resolutionwidth off

// `roadvehs' (-r) verhoogt het maximum aantal wegvoertuigen. Bereik 1 -
240, standaard is 240.
roadvehs 240

// Met `rvqueueing' (-R) wachten wegvoertuigen voor een vol laadstation ipv
om te draaien.
rvqueueing on

// Met `saveoptionaldata' (-Xx) slaat TTDPatch meer (optionele) gegevens op
aan het einde van opgeslagen spellen, en laadt die ook weer in.
saveoptionaldata on

// Met `selectgoods' (-G) worden pas goederen afgeleverd als er een service
voor bestaat.
selectgoods off

// `semaphores' (-YS) verandert nieuwe treinseinen die voor 1975 gebouwd
worden in semafoorseinen (met bewegende arm).
semaphores on

// `servint' (-i) verandert het standaardonderhoudsinterval voor nieuwe
locs. Bereik 1 - 32767, standaard is 16000.
servint off

// `sharedorders' (-XO) allows shared or copied orders.
sharedorders on

// `ships' (-b) verhoogt het maximum aantal schepen. Bereik 1 - 240,
standaard is 240.
ships 240

// Met `showfulldate' (-d) wordt altijd de volledige datum in de statusbalk
weergegeven (niet alleen tijdens pauzeren).
showfulldate on

// `showprofitinlist' (-XL) shows colour-coded profit in the list of
vehicles.
showprofitinlist on

// `showspeed' (-Xs) geeft de huidige snelheid van voertuigen weer in hun
voertuigvenster.
showspeed on

// `signal1waittime' (-X1) wijzigt het aantal dagen dat een trein wacht
voor een ‚‚nrichtingssein voordat hij het opgeeft en omkeert. Bereik 0 -
254; met 255 wacht de trein tot St. Juttemis.
signal1waittime 70

// `signal2waittime' (-X2) wijzigt het aantal dagen dat een trein wacht
voor een tweerichtingssein voordat hij het opgeeft en omkeert. Bereik 0 -
254; met 255 wacht de trein tot St. Juttemis.
signal2waittime 20

// `signalsontrafficside' (-Ys) zet treinseinen aan dezelfde kant van het
spoor als waar wegvoertuigen op de weg rijden.
signalsontrafficside on

// `signcheats' (-s) maakt valsspelen met bordjes mogelijk.
signcheats on

// `sortvehlist' (-Xv) sorts vehicles in vehicle list windows. The
parameter sets how much time elapses between two updates. Lower settings
requre more CPU time, but keep the list more up-to date. The setting of 10
means approximately a TTD day. Range 0..255. Default 10.
sortvehlist 10

// `spread' (-e) maakt grotere stations mogelijk. Bereik 1 - 255, standaard
is 20.
spread 20

// `stableindustry' (-Xi) voorkomt dat industrie‰n sluiten als de economie
is ingesteld op Stabiel in de moeilijkheidsgraadopties.
stableindustry on

// `startyear' (-XY) stelt het standaardstartjaar voor willekeurige spelen
in en biedt meer mogelijkheden voor startjaren in de scenario-maker. Bereik
1921 - 2030. Standaard 1930.
startyear off

// `stretchwindow' (-XW) stretches the TTD window to this horizontal size
in pixels (only for the Windows version of TTD in windowed mode). Range
40..20480. Default 1280.
stretchwindow off

// Met `subsidiaries' (-XS) kunt u computerspelers overnemen waarvan u meer
dan 75% in bezit hebt.
subsidiaries on

// `tempsnowline' (-YO) enables snow line on temperate (needs an
appropriate GRF file to actually show snow)
tempsnowline on

// `tgractstationexist' (geen opdrachtregelschakeloptie) definieert hoeveel
bestaande aktieve stations bijdragen aan het groeitempo van een stad (zie
documentatie voor meer info). Alleen aktief als `towngrowthratemode' is
ingesteld op 2. Bereik -128 - +127. Standaard 5.
tgractstationexist 5

// `tgractstations' (geen opdrachtregelschakeloptie) definieert hoeveel elk
aktief station het groeitempo van een stad vergroot (zie documentatie voor
meer info). Alleen aktief als `towngrowthratemode' is ingesteld op 2.
Bereik 0 - 255. Standaard 10.
tgractstations 10

// `tgractstationsweight' (geen opdrachtregelschakeloptie) definieert hoe
effectief aktieve stations zijn in het bijdragen aan het groeitempo van een
stad (zie documentatie voor meer info). Alleen aktief als
`towngrowthratemode' is ingesteld op 2. Bereik 0 - 255. Standaard 55.
tgractstationsweight 55

// `tgrfizzydrinksinoptim' (geen opdrachtregelschakeloptie) definieert het
optimale inwonertal per elke 2 binnenkomende frisdranken in speelgoedland
(zie documentatie voor meer info). Alleen aktief als `towngrowthratemode'
is ingesteld op 2. Bereik 1 - 255. Standaard 30.
tgrfizzydrinksinoptim 30

// `tgrfizzydrinksinweight' (geen opdrachtregelschakeloptie) definieert hoe
effectief binnenkomende frisdrank bijdraagt aan het groeitempo van een stad
in speelgoedland (zie documentatie voor meer info). Alleen aktief als
`towngrowthratemode' is ingesteld op 2. Bereik 0 - 255. Standaard 30.
tgrfizzydrinksinweight 30

// `tgrfoodinmin' (geen opdrachtregelschakeloptie) definieert de minimum
hoeveelheid voedsel die vereist is voor steden boven de sneeuwgrens of in
de woestijn, in inwoners per 2 ton binnenkomend voedsel (zie documentatie
voor meer info). Alleen aktief als `towngrowthratemode' is ingesteld op 2.
Bereik 1 - 255. Standaard 80.
tgrfoodinmin 80

// `tgrfoodinoptim' (geen opdrachtregelschakeloptie) definieert het
optimale inwonertal per elke 2 ton binnenkomend voedsel(zie documentatie
voor meer info). Alleen aktief als `towngrowthratemode' is ingesteld op 2.
Bereik 1 - 255. Standaard 20.
tgrfoodinoptim 20

// `tgrfoodinweight' (geen opdrachtregelschakeloptie) definieert hoe
effectief binnenkomend voedsel bijdraagt aan het groeitempo van een stad
(zie documentatie voor meer info). Alleen aktief als `towngrowthratemode'
is ingesteld op 2. Bereik 0 - 255. Standaard 30.
tgrfoodinweight 30

// `tgrgoodsinoptim' (geen opdrachtregelschakeloptie) definieert het
optimale inwonertal per elke 2 kratten inkomende goederen (zie documentatie
voor meer info). Alleen aktief als `towngrowthratemode' is ingesteld op 2.
Bereik 1 - 255. Standaard 20.
tgrgoodsinoptim 20

// `tgrgoodsinweight' (geen opdrachtregelschakeloptie) definieert hoe
effectief inkomende goederen bijdragen aan het groeitempo van een stad (zie
documentatie voor meer info). Alleen aktief als `towngrowthratemode' is
ingesteld op 2. Bereik 0 - 255. Standaard 20.
tgrgoodsinweight 20

// `tgrmailinoptim' (geen opdrachtregelschakeloptie) definieert het
optimale inwonertal per elke 2 zakken binnenkomende post (zie documentatie
voor meer info). Alleen aktief als `towngrowthratemode' is ingesteld op 2.
Bereik 1 - 255. Standaard 25.
tgrmailinoptim 25

// `tgrmailinweight' (geen opdrachtregelschakeloptie) definieert hoe
effectief binnenkomende post bijdraagt aan het groeitempo van een stad (zie
documentatie voor meer info). Alleen aktief als `towngrowthratemode' is
ingesteld op 2. Bereik 0 - 255. Standaard 10.
tgrmailinweight 10

// `tgrmailoutweight' (geen opdrachtregelschakeloptie) definieert hoe
effectief getransporteerde post bijdraagt aan het groeitempo van een stad
(zie documentatie voor meer info). Alleen aktief als `towngrowthratemode'
is ingesteld op 2. Bereik 0 - 255. Standaard 10.
tgrmailoutweight 10

// `tgrpassinmax' (geen opdrachtregelschakeloptie) definieert het maximum
aantal binnenkomende passagiers dat invloed heeft op de groei van een stad
(zie documentatie voor meer info). Alleen aktief als `towngrowthratemode'
is ingesteld op 2. Bereik 0 - 65535. Standaard 5000.
tgrpassinmax 5000

// `tgrpassinweight' (geen opdrachtregelschakeloptie) definieert hoe
effectief binnenkomende passagiers bijdragen aan het groeitempo van een
stad (zie documentatie voor meer info). Alleen aktief als
`towngrowthratemode' is ingesteld op 2. Bereik 0 - 255. Standaard 40.
tgrpassinweight 40

// `tgrpassoutweight' (geen opdrachtregelschakeloptie) definieert hoe
effectief getransporteerde passagiers bijdragen aan het groeitempo van een
stad (zie documentatie voor meer info). Alleen aktief als
`towngrowthratemode' is ingesteld op 2. Bereik 0 - 255. Standaard 40.
tgrpassoutweight 40

// `tgrsweetsinoptim' (geen opdrachtregelschakeloptie) definieert het
optimale inwonertal per elke 2 zakken binnenkomend snoep in speelgoedland
(zie documentatie voor meer info). Alleen aktief als `towngrowthratemode'
is ingesteld op 2. Bereik 1 - 255. Standaard 20.
tgrsweetsinoptim 20

// `tgrsweetsinweight' (geen opdrachtregelschakeloptie) definieert hoe
effectief binnenkomend snoep bijdraagt aan het groeitempo van een stad in
speelgoedland (zie documentatie voor meer info). Alleen aktief als
`towngrowthratemode' is ingesteld op 2. Bereik 0 - 255. Standaard 20.
tgrsweetsinweight 20

// `tgrtownsizebase' (geen opdrachtregelschakeloptie) definieert het
basisaantal stadsgebouwen voor de berekening die `tgrtownsizefactor'
betreft (zie documentatie voor meer info). Alleen aktief als
`towngrowthratemode' is ingesteld op 2. Bereik 1 - 255. Standaard 60.
tgrtownsizebase 60

// `tgrtownsizefactor' (geen opdrachtregelschakeloptie) definieert hoeveel
de grootte van een stad zijn groeitempo be‹nvloedt (zie documentatie voor
meer info). Alleen aktief als `towngrowthratemode' is ingesteld op 2.
Bereik 0 - 255. Standaard 63 (bijv. 25% invloed).
tgrtownsizefactor 63

// `tgrwaterinmin' (geen opdrachtregelschakeloptie) definieert de minimum
hoeveelheid water voor steden in woestijngebieden, in inwoners per 2 ton
(2.000 liter) binnenkomend water (zie documentatie voor meer info). Alleen
aktief als `towngrowthratemode' is ingesteld op 2. Bereik 1 - 255.
Standaard 80.
tgrwaterinmin 80

// `tgrwaterinoptim' (geen opdrachtregelschakeloptie) definieert het
optimale inwonertal per elke 2 ton (2.000 liter) binnenkomend water in het
sub-tropische klimaat (zie documentatie voor meer info). Alleen aktief als
`towngrowthratemode' is ingesteld op 2. Bereik 1 - 255. Standaard 20.
tgrwaterinoptim 20

// `tgrwaterinweight' (geen opdrachtregelschakeloptie) definieert hoe
effectief binnenkomend water bijdraagt aan het groeitempo van een stad in
het sub-tropische klimaat (zie documentatie voor meer info). Alleen aktief
als `towngrowthratemode' is ingesteld op 2. Bereik 0 - 255. Standaard 30.
tgrwaterinweight 30

// `townbuildnoroads' (geen opdrachtregelschakeloptie) towns build no
roads.
townbuildnoroads off

// `towngrowthlimit' (-Xt) wijzigt de factor die de maximumgrootte van
steden beperkt. Bereik 12 - 128. Standaard 80.
towngrowthlimit 80

// `towngrowthratemax' (geen opdrachtregelschakeloptie) definieert het
maximumgroeitempo van steden, in nieuwe huizen per eeuw. Alleen aktief als
`towngrowthratemode' is ingesteld op 2. Bereik 10 - 4800. Standaard 600.
towngrowthratemax 600

// `towngrowthratemin' (geen opdrachtregelschakeloptie) definieert het
minimumgroeitempo van steden, in nieuwe huizen per eeuw. Alleen aktief als
`towngrowthratemode' is ingesteld op 2. Bereik 0 - 255. Standaard 20.
towngrowthratemin 20

// Met `towngrowthratemode' (-YT) kun je de regels defini‰ren voor de
berekening van het groeitempo van steden. Modi: 0 - TTD origineel, 1 - TTD
uitgebreid, 2 - zelfbepaald. Zie de documentatie voor meer informatie.
towngrowthratemode 2

// `townminpopulationdesert' (geen opdrachtregelschakeloptie) definieert
het minimum inwonertal waartot steden in woestijngebieden kunnen groeien
als er geen voedsel en water wordt aangevoerd. Aktief als
`towngrowthratemode', `towngrowthlimit' of `generalfixes' is ingeschakeld.
Bereik 0 - 255. Standaard 60.
townminpopulationdesert 60

// `townminpopulationsnow' (geen opdrachtregelschakeloptie) definieert het
minimum inwonertal waartot steden boven de sneeuwgrens kunnen groeien als
er geen voedsel wordt aangevoerd. Aktief als `towngrowthratemode',
`towngrowthlimit' of `generalfixes' is ingeschakeld. Bereik 0 - 255.
Standaard 90.
townminpopulationsnow 90

// `townroadbranchprob' (geen opdrachtregelschakeloptie) changes the
probability of a town building a road branch. 0 means almost no branches,
65535 means branch everywhere possible. TTD's default is 26214. Range
0..65535. Default 21845.
townroadbranchprob off

// `toylandfeatures' (geen opdrachtregelschakeloptie) enables landscape
features that are normally disabled in random games in the toyland climate,
such as lighthouses. Bitcoded value.
toylandfeatures.lighthouses on // Enable lighthouses on sea shores in
Toyland
toylandfeatures.woodlands off // Enable woodlands (clusters of trees) in
Toyland

// `tracktypecostdiff' (-Yc) geeft verschillende typen spoor verschillende
bouwkosten.
tracktypecostdiff on

// `trainrefit' (-f) maakt het mogelijk locomotieven aan te passen.
trainrefit on

// `trains' (-t) verhoogt het maximum aantal treinen. Bereik 1 - 240,
standaard is 240.
trains 240

// Met `unifiedmaglev' (-XM) kun je monorail-locs kopen in maglev-remises
en vice versa. Modi: 1 - converteer alle maglev-locs naar monorail; 2 -
converteer alle monorail-locs naar maglev; 3 - houdt monorail en maglev
apart.
unifiedmaglev 1

// `verbose' (-v) toont voor het starten van TTD een samenvatting van de
ingestelde opties.
verbose off

// `wagonspeedlimits' (-YL) enables speed limits for train wagons.
wagonspeedlimits off

// `win2k' (-2) maakt de Windows-versie van TTD compatibel met Windows
2000/XP.
win2k off

// `windowsnap' (-Xz) let windows snap together. Range 0..255. Default 10.
windowsnap 10


// **** Nieuwe schakelopties ****


// `newgrfcfg' (-Xn) chooses the configuration file for new graphics sets.
// newgrfcfg newgrf.cfg

--
Jan Willem from Odijk, Netherlands
e-mail in From-field is wrong, real e-mail is:
jw point van point dormolen on hccnet point nl
(change point into dot, on into at)

And then there's this:
A bus station is where a bus stops, a train station is where a train stops,
on my desk I have a work station...
11 answers Last reply
More about ttdpatch alfa error
 1. Archived from groups: alt.games.microprose.transport-tyc (More info?)

  > As of alfa 51, I get following error when starting the game:

  Try upgrading to alpha 52, I'm not sure, but it might fix it.

  --
  Owen Rudge
  http://www.owenrudge.net/
 2. Archived from groups: alt.games.microprose.transport-tyc (More info?)

  Owen Rudge wrote:

  >> As of alfa 51, I get following error when starting the game:
  >
  > Try upgrading to alpha 52, I'm not sure, but it might fix it.

  And then set "pathbasedsignalling on", possibly without actually using
  it, else it should crash as well. :)

  regards
  Michael
 3. Archived from groups: alt.games.microprose.transport-tyc (More info?)

  On Tue, 14 Jun 2005 09:48:34 +0200, Afoklala wrote:

  > As of alfa 51, I get following error when starting the game:
  >
  > Abnormal program termination: Memory protection fault
  > CD:EIP = 000Fh:00EC6F1h

  What was the version you had before? Try deleting ttdload.ovl, that might
  help.

  --
  Josef Drexler | http://jdrexler.com/home/
  ---------------------------------+---------------------------------------
  Please help Conserve Gravity | Email address is *valid*.
  Walk with a light step. | Don't remove the "nospam" part.
 4. Archived from groups: alt.games.microprose.transport-tyc (More info?)

  Op Tue, 14 Jun 2005 12:24:33 +0200 schreef Michael Blunck:

  > Owen Rudge wrote:
  >
  >>> As of alfa 51, I get following error when starting the game:
  >>
  >> Try upgrading to alpha 52, I'm not sure, but it might fix it.
  >
  > And then set "pathbasedsignalling on", possibly without actually using
  > it, else it should crash as well. :)
  >
  I'll try your suggestions. Thanks a lot.
  --
  Jan Willem from Odijk, Netherlands
  e-mail in From-field is wrong, real e-mail is:
  jw point van point dormolen on hccnet point nl
  (change point into dot, on into at)

  And then there's this:
  A lack of leadership is no substitute for inaction.
 5. Archived from groups: alt.games.microprose.transport-tyc (More info?)

  Op Fri, 17 Jun 2005 09:18:40 +0200 schreef Afoklala:

  > Op Tue, 14 Jun 2005 12:24:33 +0200 schreef Michael Blunck:
  >
  >> Owen Rudge wrote:
  >>
  >>>> As of alfa 51, I get following error when starting the game:
  >>>
  >>> Try upgrading to alpha 52, I'm not sure, but it might fix it.
  >>
  >> And then set "pathbasedsignalling on", possibly without actually using
  >> it, else it should crash as well. :)
  >>
  > I'll try your suggestions. Thanks a lot.

  ....Unfortunately, they didn't work.
  Now Windows even complains that TTDpatch should be started in MS-DOS-mode.
  What's going on? It always worked like a breeze?
  --
  Jan Willem from Odijk, Netherlands
  e-mail in From-field is wrong, real e-mail is:
  jw point van point dormolen on hccnet point nl
  (change point into dot, on into at)

  And then there's this:
  'Honesty is the best policy, but insanity is a better defense'
 6. Archived from groups: alt.games.microprose.transport-tyc (More info?)

  Afoklala wrote:
  > ...Unfortunately, they didn't work.
  > Now Windows even complains that TTDpatch should be started in MS-DOS-mode.
  > What's going on? It always worked like a breeze?

  Have you run a virus scanner recently? It sounds to me like either your
  TTDPatch or TTD executables are corrupt. Try reinstalling them perhaps?

  --
  Josef Drexler | http://jdrexler.com/home/
  ---------------------------------+----------------------------------------
  Please help Conserve Gravity | Email address is *valid*.
  Play Chess, not Basketball. | Don't remove the "nospam" part.
 7. Archived from groups: alt.games.microprose.transport-tyc (More info?)

  Op Sat, 18 Jun 2005 19:05:02 GMT schreef Josef Drexler:

  > Afoklala wrote:
  >> ...Unfortunately, they didn't work.
  >> Now Windows even complains that TTDpatch should be started in MS-DOS-mode.
  >> What's going on? It always worked like a breeze?
  >
  > Have you run a virus scanner recently? It sounds to me like either your
  > TTDPatch or TTD executables are corrupt. Try reinstalling them perhaps?

  The machine I use it on has no connection to the internet; there cannot be
  a virus on it.
  I will try reinstalling, but I'm a bit doubtful...
  --
  Jan Willem from Odijk, Netherlands
  e-mail in From-field is wrong, real e-mail is:
  jw point van point dormolen on hccnet point nl
  (change point into dot, on into at)

  And then there's this:
  'No, `Eureka' is Greek for `This bath is too hot.'' -- Dr. Who
 8. Archived from groups: alt.games.microprose.transport-tyc (More info?)

  Josef -- What instruction is at CS:00EC6F1, anyway? Recall that someone
  reported (on the ttdpatch mailing list) the same error under FreeDOS.

  --
  Marcin Grzegorczyk
 9. Archived from groups: alt.games.microprose.transport-tyc (More info?)

  On Mon, 20 Jun 2005 13:55:18 +0200, Marcin Grzegorczyk wrote:

  > Josef -- What instruction is at CS:00EC6F1, anyway? Recall that someone
  > reported (on the ttdpatch mailing list) the same error under FreeDOS.

  It's "call runindex(initialize)", which is why on the mailing list I
  replied that somehow the memory manager must be getting confused. This
  memory location was written to before, so it exists (or the crash would
  be elsewhere), but somehow it's not exectuable.

  That either means it's writable but not readable (unlike), or the CS/DS
  aliasing doesn't work. Either way, I have no idea how to debug that, or
  why it started breaking suddenly after working for years.

  --
  Josef Drexler | http://jdrexler.com/home/
  ---------------------------------+---------------------------------------
  Please help Conserve Gravity | Email address is *valid*.
  Carry a helium balloon. | Don't remove the "nospam" part.
 10. Archived from groups: alt.games.microprose.transport-tyc (More info?)

  On Tue, 21 Jun 2005 22:35:11 -0400, I wrote:
  > That either means it's writable but not readable (unlike), or the CS/DS
  > aliasing doesn't work. Either way, I have no idea how to debug that, or
  > why it started breaking suddenly after working for years.

  Hmm, it occurs to me now that ttdpatch.dat might for some reason be
  written incorrectly.

  Afoklala, can you try the following? Delete ttdpatch.dat before trying to
  run the patch. Then run the patch, and if it still crashes, please email
  me the ttdpatch.dat file that is generated.

  --
  Josef Drexler | http://jdrexler.com/home/
  ---------------------------------+---------------------------------------
  Please help Conserve Gravity | Email address is *valid*.
  Carry a helium balloon. | Don't remove the "nospam" part.
 11. Archived from groups: alt.games.microprose.transport-tyc (More info?)

  Op Wed, 22 Jun 2005 03:42:03 GMT schreef Josef Drexler:

  > On Tue, 21 Jun 2005 22:35:11 -0400, I wrote:
  >> That either means it's writable but not readable (unlike), or the CS/DS
  >> aliasing doesn't work. Either way, I have no idea how to debug that, or
  >> why it started breaking suddenly after working for years.
  >
  > Hmm, it occurs to me now that ttdpatch.dat might for some reason be
  > written incorrectly.
  >
  > Afoklala, can you try the following? Delete ttdpatch.dat before trying to
  > run the patch. Then run the patch, and if it still crashes, please email
  > me the ttdpatch.dat file that is generated.

  OK, I'll try that.
  --
  Jan Willem from Odijk, Netherlands
  e-mail in From-field is wrong, real e-mail is:
  jw point van point dormolen on hccnet point nl
  (change point into dot, on into at)

  And then there's this:
  'I never met a piece of chocolate I didn't like.'
Ask a new question

Read More

Video Games