Sign in with
Sign up | Sign in
Your question

Recycle bin orygin

Tags:
  • Drivers
  • Windows XP
Last response: in Windows XP
Share
Anonymous
a b \ Driver
July 29, 2010 4:45:40 AM

Xin chào, sửa chữa thùng rác cho:
khi tôi nhấp chuột emty thùng rác nó hỏi bạn có chắc xóa " WINDOW "
i có nhưng tất cả các cách có trong RecycleBin ! !
giúp tôi !

More about : recycle bin orygin

a b \ Driver
July 29, 2010 5:21:52 AM

Nếu Windows đang ở trong thùng rác, nhấp chuột phải lên nó và chọn Restore.
Bạn không muốn xóa Windows
m
0
l
Related resources
!