Error 80004005

Hallo,
bericht, kan geen video capture filter .
Help wat te doen
1 answer Last reply
More about error 80004005
  1. Uw camera software stelt in de filters.
    Sommige video-editing programma's aanbod filters.
    Je moet beschikken over een opname-apparaat ook.
    Als het een USB-apparaat, ook zij heeft drivers die filters hebben.
    Moet installeren software die wordt meegeleverd met de apparaten om te werken.
Ask a new question

Read More

Video Filter Video Capture Windows XP