Cauta fisier audio sndvol32 exe pentru windows xp

sal ma puteti ajuta si pe mine careva nu ini merge mirofonul nu imi executa {windowsul sndvol32.exe}astept raspuns ricka
1 answer Last reply
More about cauta fisier audio sndvol32 pentru windows
 1. From:
  To:
  In Control Panel-> Sounds and Audio Devices there is a box to tick 'Add volume icon in the Task Bar'. @karen36 MICROSOFT SOLUTION To resolve this issue, extract a new copy of Sndvol32.exe from the Windows XP compact disc to the system_root\System32 folder on your computer's hard disk. To do this, follow these steps: 1. Insert the Windows XP CD-ROM into your computer's CD-ROM or DVD-ROM drive. Press and hold down the SHIFT key as you insert the CD-ROM to prevent it from starting automatically. 2. Click Start, and then click Run. 3. In the Open box, type cmd, and then click OK. 4. Type the following lines at the command prompt, pressing ENTER after each line, where CD-ROM drive is the drive letter of the computer's CD-ROM or DVD-ROM drive that contains the Windows XP CD-ROM, and system_root is the path and folder name where the Windows system files are located (generally C:\Windows): CD-ROM drive: cd i386 expand sndvol32.ex_ system_root\system32\sndvol32.exe Or: Quick Mixer Size 154 kB Win 9x/NT/ME/2000/XP Quick Mixer 1.8.3 (last freeware version) is a tray-agent alternative to the Windows Volume Control (SNDVOL32.EXE). Quick Mixer is re-sizeable and has many settings which affect the way it looks and acts. Quick Mixer is a great replacement for that little yellow speaker icon that may now be in your tray! Quick Mixer controls Main-Volume, Main-Treble, Main-Bass and up-to 16 playback audio sources! Quick Mixer gives you access to every available playback mute on your sound-card. Quick Mixer gives you access to the first on/off check under Advanced, Other Controls. Quick Mixer allows you to create 10 audio profiles and optionally starts up with a default profile. Quick Mixer has full install support and un-installs through the Control Panel.
  English to Romanian translation
  În Control Panel-> Sunete şi dispozitive audio există o casetă pentru a bifa "Adăugaţi pictograma de volum din bara de activităţi".

  @ Karen36

  Solutia Microsoft

  Pentru a rezolva această problemă, extrageţi o copie nouă a Sndvol32.exe de la compact disc Windows XP în folderul rădăcină_sistem \ System32 de pe hard disk-ul computerului.

  Pentru a face acest lucru, urmaţi aceşti paşi:

  1. Introduceţi Windows XP CD-ROM-ul în calculatorul dvs. CD-ROM sau DVD-ROM. Apăsaţi şi ţineţi apăsată tasta SHIFT în timp ce introduceţi CD-ROM-ul pentru a preveni pornirea automată.
  2. Faceţi clic pe Start, apoi pe Executare.
  3. În caseta Deschidere, tastaţi cmd, apoi faceţi clic pe OK.
  4. Tastaţi următoarele linii la promptul de comandă, apăsând ENTER după fiecare linie, unde unitate CD-ROM este litera de unitate a computerului, CD-ROM sau DVD-ROM care conţine Windows XP CD-ROM-ul, iar rădăcină_sistem este calea şi nume de dosar în cazul în care fişierele de sistem Windows sunt amplasate (în general C: \ Windows):
  CD-ROM:
  cd i386
  extinde sndvol32.ex_ rădăcină_sistem \ system32 \ sndvol32.exe

  Sau:

  Dimensiune Quick Mixer 154 kB Win 9x/NT/ME/2000/XP

  Quick Mixer 1.8.3 (ultima versiune freeware) este o alternativă tavă-agent pentru Windows Volume Control (SNDVOL32.EXE). Quick Mixer este re-considerabilă şi are multe setări care afectează modul în care arată şi se comportă. Rapid Mixer este un înlocuitor excelent pentru că icoana mic difuzor galben care pot fi acum în tava ta! Rapid Mixer controale Main-volum, Main-Treble, Main-Bass şi până la 16 surse de redare audio! Mixer rapid vă oferă acces la fiecare redare disponibile dezactiva pe de sunet-card. Mixer rapid vă oferă acces la primele on / off a verifica sub Advanced, alte controale. Mixer rapid vă permite să creaţi 10 profile audio şi, opţional, începe cu un profil implicit. Quick Mixer are suport complet instalat şi ne-instalează prin Control Panel.


  Meu romanesc este foarte slab, scuzele mele.
Ask a new question

Read More

Drivers Audio Windows XP