Sign-in / Sign-up
Your question

How to easily recover your lost, deleted or formatted data: SPAM

Tags:
  • Memory Card
  • Format
  • Spam
  • Windows XP
Last response: in Windows XP
October 18, 2011 11:34:37 AM

paano poh ba matangal yung virus sa memory card ko at hindi na kailangan pa i format, kukuni kulang nasa yung mga pictures ko bago i format yung memory kung.............

More about : easily recover lost deleted formatted data spam

October 18, 2011 3:29:07 PMYou mis-spelled words so I didn't notice it was in Fillipino

Mong di-naisulat ng mga salita kaya hindi ako nag-abiso na ito ay sa Fillipino

Kopyahin ang mga larawan sa iyong hard drive at pagkatapos format sa card.
m
0
l