PLACA VIDEO GEFORCE GTS 512 NX8800

Bună ziua, mai gasesc o astfel de placa video???? cu Multumiri anticipeze
1 answer Last reply
More about placa video geforce nx8800
  1. Îmi pare rău, eu nu te inteleg. Aș vrea să pot ajuta. Ar trebui să încercați să utilizați un translator limba engleză. Mai multe persoane te va ajuta.
Ask a new question

Read More

Video Geforce Storage