.Net Framework v4.0.30319

Geachte

ik heb ADLSoft gedownload en als ik het wil openen krijg ik de volgende melding :
File Uncompressor.exe - Initialisatiefout van .NET Framework
Als u deze toepassing wilt uitvoeren, moet u eerst een van de volgende versies installeren van: .NET Framework: v4.0.30319
Neem contact op met de uitgever van de toepassing voor instructies over het verkrijgen van de juiste versie van .NET Framework
Kunt U mij helpen en zeggen wat ik moet doen ?
Alvast bedankt
Groetjes
Staf
-------------------------------------------

Dear ADLSoft I downloaded and when I want to open it I get the following message: File Uncompressor.exe - Initialization. NET Framework If you want to run this application, you must first install the following versions:. NET Framework: v4 .0.30319 Contact the publisher of the application for instructions on obtaining the correct version. NET Framework Could you help me and tell me what to do? Thanks Regards Staff
1 answer Last reply
More about framework 30319
  1. Use windows update to get. NET Framework: V4.0 or get it here

    http://www.microsoft.com/download/en/details.aspx?id=17851
Ask a new question

Read More

Configuration Framework Windows 7