Via s3g unichrome family windows 7 Display Driver Setup

please send me the requested file to welcome237@gmail.com
3 answers Last reply
More about unichrome family windows display driver setup
  1. go to s3's site and download it. Dont be so stupid as to post your email on a public forum unless you want it filled with spam and viruses.
  2. /spam bucket
  3. Ahoj lidi tak jsem našel ovladač jménem Via/s3g Unichtrome IGP for windows xp a je plně funkční jde oto jak člověk hledá, většinou se stači podívat na tip desky např: msi pm8m3- v h. Byl to problém to najít na intrenetu je velký problém i vtom že tento ovl. znikl pro rychlou vyrobu a proto je těšký ho i najít na internetu zduvodu jeho rychleho stažení z oběhu ale pokud budete chtít tak se mužete obrátit na mě viz:matej.60@seznam.cz
    Pro notebooky to je tak že se podívate na tip notebooku a podle toho hledat ovl. hlanvě hrajou roli taková ta mala čísilka a písmeno v a h což je verze hardware takže se dá vše ale musíte vědět kam skočit na netu dík
Ask a new question

Read More

Graphics Cards Windows 7 Graphics Displays