Front control panel

Hello, mijn motherboard is stuk. en nu Heb ik een andere gekregen van imand, maar ik kom er niet uit met de front panel conectors. de motherbord is een ( Hp model FMB 0703 E93839 ) kan imand heer mee helpen alvast bedankt :cry: msbaa63[at]hotmail.com
1 answer Last reply
More about front control panel
Ask a new question

Read More

Homebuilt Control Panel Hewlett Packard Email Motherboards Systems