Download vga intel 1024x768 windows7 32bit netbook

Hello,

ik heb een netbook hp mini 110 4110SD windows8 pro alles werkt okee maa krijg steeds de melding resolutie te laag momenteel is de max resulutie 1024X600 en het zou minstens 1024X768 MOETEN ZIJN OM OPTIMAAL DE PROGRAMMAS te kunnen doen weken;HELP!!!
2 answers Last reply
More about download intel 1024x768 windows7 32bit netbook
  1. 1024x600 is the max resolution that netbook will go to, a drive wont change that.
  2. :pfff:oh
Ask a new question

Read More

Graphics Cards Intel Netbooks VGA Windows 8 Download Windows 7 Graphics