проблеми с диска

имам acer aspire 5536 с вграден windowls7 home premium и ми даде проблем на диска и ме кара непрекъснато да архивирам и да го връщам в заводски настройки предполагам има загуба на данни от windows
3 answers Last reply
More about tomshardware
 1. english?
 2. Maybe a Russian speaking forum might serve you better. Although surely if you can read english and know this is a tech site then you can write it?
 3. It sounds like a hard drive problem,
  click start > type cmd (right click on cmd icon in left and select run as administrator)
  type chkdsk /r
  it will reboot and check the hard disc for errors.

  bulgarian
  Това звучи като твърд диск проблем,щракнете върху Старт > вид cmd (прав щракване на cmd икона в ляво и изберете Изпълнявай като администратор)Въведете chkdsk/rто ще се рестартира и проверете твърдия диск за грешки
Ask a new question

Read More

Configuration Aspire Acer Windows 7